สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนตราสัญลักษณ์โรงเรียนบางกะปิ

เครื่องหมายเสมาธรรมจักรภายในดอกโสนสีประจำโรงเรียนบางกะปิ
เหลือง น้ำเงิน

ขนาดพื้นที่
มีพื้นที่ 49 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


อัตลักษณ์โรงเรียนบางกะปิ
เด็กดี มีความรู้
Excellent and Knowledgeable Student
 

เอกลักษณ์โรงเรียนบางกะปิ
ภูมิทัศน์เลิศล้ำ กิจกรรมสร้างคุณค่า สถานศึกษาเพื่อชุมชน
Scenic landscape, Fulfil potential, A community school for all