ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบางกะปิ อัตลักษณ์ของโรงเรียน เด็กดี มีความรู้ (Excellent and Knowledgeable Student)
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 01 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดชุมนุมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2566 18 พ.ค. 66
รายชื่อชุมนุม และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 18 พ.ค. 66
ตารางเรียนฉบับทดลอง ใช้ตั้งแต่วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2566 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) 15 พ.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 24 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 27 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมภายในสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด 22 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 13 ธ.ค. 65
ข่าวรับสมัครนักเรียน
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566 19 เม.ย. 66
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566 19 เม.ย. 66
กำหนดการมอบตัวนักเรียน โรงเรียนบางกะปิ 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนระหว่างชั้นปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบทั่วไป) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 21 มี.ค. 66
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูเจ้าของภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 26 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 10 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูเจ้าของภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบางกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 เม.ย. 66
ข่าวสมัครงาน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 03 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (เจ้าหน้าที่บัญชี) 31 พ.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ) 30 พ.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น/วิชาเอกสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่บัญชี/นักพัฒนาโรงเรียนหญิง) 29 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 29 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 24 มี.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี/นักพัฒนาโรงเรียนหญิง) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (นักพัฒนาโรงเรียน) 13 มี.ค. 66
จดหมายข่าว
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ลูก บ.ป. การเรียนปรับพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
การประชุมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ม.3
กิจกรรมเทศกาลปีใหม่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอน รายการ 1st SEA Open Water Swimming Championships 2023
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัตร มังกรวงษ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงกรวรรณ ปลอดใจดี
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายเจษฎาภรณ์ จันทร์บัตร
"การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
"การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร

นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ(สำหรับครู)

ปิดหน้านี้