ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบางกะปิ อัตลักษณ์ของโรงเรียน เด็กดี มีความรู้ (Excellent and Knowledgeable Student)
ข่าวรับสมัครนักเรียน
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 23 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนระหว่างชั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 23 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม 28 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบPretest ประจำปีการศึกษา 2566 22 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( อัพเดต ๐๖/๐๕/๖๕) 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕( อัพเดต ๐๖/๐๕/๖๕) 25 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 01 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 01 เม.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สรรศิลป์ บรรเลงศิลป์" ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 3 ก.พ. 66 24 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 27 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมภายในสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด 22 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 13 ธ.ค. 65
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และกำหนดการ 02 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 12 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน 01 ก.ย. 65
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก 29 มิ.ย. 65
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างครูเจ้าของภาษา(ภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างจ้างครูเจ้าของภาษา(ภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 04 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 65
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ 09 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ/ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น/ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/นักพัฒนาโรงเรียนหญิง) 26 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา) 28 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกสังคมศึกษา) 15 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกคณิตศาสตร์) 11 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) 08 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกคณิตศาสตร์) 31 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา) 31 ต.ค. 65
จดหมายข่าว
กิจกรรมเทศกาลปีใหม่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรม เด็กดี มีอาชีพ
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงกรวรรณ ปลอดใจดี
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายเจษฎาภรณ์ จันทร์บัตร
"การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
"การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
"การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย (สาระดนตรีไทย)" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
"การประกวดวงดนตรีเครื่องลม (Wind Ensemble)" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร

นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ(สำหรับครู)

>>ดาวน์โหลดใบสมัครสอบPretest<<

ปิดหน้านี้