ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียนบางกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ชื่ออาจารย์ : นางอุทุมพร จิตรแสวง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,16:21  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา โครงงานอาชีพสร้างสรรค์ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรวณีย์ มณีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2564,00:20  อ่าน 1030 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Link : เว็บไซต์ Krukim
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ สังข์แย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,22:26  อ่าน 1579 ครั้ง
รายละเอียด..