ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.

>> คลิกเพื่อเข้าดูเลขที่นั่งสอบ <<
ความคิดเห็น