ตารางสอนบูรณาการออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมชูปถัมภ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบางกะปิ

ตารางสอนบูรณาการออกอากาศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมชูปถัมภ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบางกะปิ


คลิกเพื่อเข้าดูไฟล์ตารางเรียนแยกตามระดับชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> เข้าดูตารางเรียน <<
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> เข้าดูตารางเรียน <<
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> เข้าดูตารางเรียน <<


 
ความคิดเห็น