กำหนดการรับหนังสือเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖

ณ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ (ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

กำหนดการรับหนังสือเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖

ณ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค  โรงเรียนบางกะปิ

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

>> คลิกเพื่อเข้าดูกำหนดการ<<
ความคิดเห็น