ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

27 พ.ค. 2563 : 21:29 314

ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ดนตรี / กีฬา / ศิลปะ

27 พ.ค. 2563 : 21:20 130

สิ่งที่จะต้องเตรียมในการเข้าสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนบางกะปิ

20 พ.ค. 2563 : 15:08 915

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนบูรณาการออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมชูปถัมภ์

15 พ.ค. 2563 : 18:22 637

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบางกะปิ...


2020-05-27 - 2020-05-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ

2020-05-27 - 2020-05-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

2020-05-27 - 2020-05-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ดนตรี / กีฬา / ศิลปะ

2020-05-20 - 2020-05-20
ระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนบางกะปิ

2020-05-16 - 2020-05-16
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกะปิ

2020-05-15 - 2020-05-15
ตารางสอนบูรณาการออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมชูปถัมภ์