ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :