แกลลอรี่รูปภาพกิจกรรม

1 รูป

การมอบตัว ม.4 สำหรับนักเรียนเดิม รร.บางกะปิ การดู : 13 ครั้ง เมื่อ : 27 เม.ย. 2563 : 16:36

6 รูป

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การดู : 135 ครั้ง เมื่อ : 23 ม.ค. 2563 : 11:17

6 รูป

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การดู : 115 ครั้ง เมื่อ : 23 ม.ค. 2563 : 11:12

13 รูป

ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน 12 การดู : 190 ครั้ง เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 : 12:29

11 รูป


11 รูป

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม การดู : 238 ครั้ง เมื่อ : 4 ก.ค. 2562 : 20:05

19 รูป

6 รูป

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก การดู : 349 ครั้ง เมื่อ : 28 มิ.ย. 2562 : 16:02

19 รูป

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 การดู : 305 ครั้ง เมื่อ : 28 มิ.ย. 2562 : 12:06

19 รูป

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดู : 321 ครั้ง เมื่อ : 20 มิ.ย. 2562 : 12:33

19 รูป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 การดู : 408 ครั้ง เมื่อ : 15 มิ.ย. 2562 : 14:52

17 รูป

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 การดู : 319 ครั้ง เมื่อ : 9 มิ.ย. 2562 : 10:37