ปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรม

2020-05-27 - 2020-05-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ

2020-05-27 - 2020-05-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

2020-05-27 - 2020-05-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ดนตรี / กีฬา / ศิลปะ

2020-05-20 - 2020-05-20
ระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนบางกะปิ

2020-05-16 - 2020-05-16
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกะปิ

2020-05-15 - 2020-05-15
ตารางสอนบูรณาการออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมชูปถัมภ์