ปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรม

2021-02-17 - 2021-02-17
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2021-01-18 - 2021-01-22
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 5)

0000-11-30 - 0000-00-00
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบระบบออนไลน์ โรงเรียนบางกะปิ

2021-01-04 - 2021-01-08
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

2020-12-29 - 2020-12-29
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

2020-12-26 - 2021-01-03
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019)