กิจกรรม  สหวิทยาเขตเสรีไทยประสานใจร่วมมือเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 24  สิงหาคม 2555  ณ โรงเรียนบางกะปิ

เวลา

รายการ

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

07.30 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

หน้าอาคารสวัสดิ์ ผลโภค

วิชาการ

08.30 09.00 น.

พิธีเปิด

อาคารสวัสดิ์ ผลโภค

วิชาการ

09.00 10.00 น.

บรรยายพิเศษ อาเซียนกับการศึกษาไทย

ชั้น 2

 

 

ประกวดนาฏศิลป์อาเซียน

 

 

10.00 15.00 น.

ประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง

อาคารสวัสดิ์ ผลโภค

ศิลปะ

 

ประกวดแต่งกายชุดประจำชาติของอาเซียน+3

ชั้น 2

 

09.00 12.00 น.

แข่งขันวาดภาพระบายสี

ห้อง 211

ศิลปะ

09.00 12.00 น.

แข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรม

การงานอาชีพฯ

 

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ปลาย

 

 

09.00 12.00 น.

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น

ห้องโสน 2

ภาษาต่างประเทศ

 

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

 

 

09.00  12.00 น.

แข่งขันจัดบอร์ดอาเซียน

ด้านหลังอาคาร 1

สังคมศึกษา

 

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

ห้อง 231

 

14.00 -14.30 น.

มอบรางวัล และเกียรติบัตร

อาคารสวัสดิ์ ผลโภค

ชั้น 2

การงานอาชีพฯ

10.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการเทศกาลประชาคมอาเซียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

ห้อง 312

โรงเรียนบดินเทรดชา

(สิงห์ สิงหเสนี)๒

10.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการเทศกาลประชาคมอาเซียน

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ห้อง 313

โรงเรียนสตรี

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

10.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการเทศกาลประชาคมอาเซียน

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ห้อง 314

โรงเรียน

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

10.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการเทศกาลประชาคมอาเซียน

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

ห้อง 315

โรงเรียน

สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

10.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการเทศกาลประชาคมอาเซียน

โรงเรียนบางกะปิ

ห้อง 316

สังคมศึกษา

โรงเรียนบางกะปิ

09.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์

ลานพิกุล หน้าอาคา5

วิทยาศาสตร์

 

แสดงนิทรรศการภาษาอังกฤษ

ห้อง 412

 

09.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการภาษาจีน

ห้อง 413

ภาษาต่างประเทศ

 

แสดงนิทรรศการภาษาอังกฤษ

ห้อง 414 - 415

 

09.00 16.00 น.

แสดงนิทรรศการวรรณคดีและวรรณกรรมอาเซียน

ห้อง 216

ภาษาไทย

09.00 15.00 น.

แข่งขันฟุตซอลหญิง

สนามฟุตซอล

สุขศึกษาฯ

09.00 16.00 น.

การแพทย์แผนไทย

อาคารสวัสดิ์ ผลโภค

10.30 16.00 น.

เกมส์อาเซียน

อาคาร 4

คณิตศาสตร์

09.00 16.00 น.

ห้องสมุด...เปิดประตูสู่อาเซียน

อาคาร 45 ปี ชั้น 2

ห้องสมุด

09.00 16.00 น.

อาชีพสู่อาเซียน

ห้อง 212

การงานอาชีพฯ