รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
  1.  มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด 90 องศา (มุมฉาก)
   
  2.  ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉาก คือ ด้านตรงข้ามมุมฉาก
   
  3.  อีกสองด้าน คือ ด้านประกอบมุมฉาก
   
 กิจกรรม
 

ลากรูปทางซ้ายมือ มาประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้ได้ 10 รูป

เฉลย ที่นี่  (ทดลองทำก่อนดูเฉลยนะ)

เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนลองพิจารณาดูว่ามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 10 รูป คือรูปใดบ้าง จริงหรือไม่

 ด้านของรูปสามเหลี่ยม
 
                   ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A เรียกว่าด้าน a
                   ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม B เรียกว่าด้าน b
                   ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม C เรียกว่าด้าน c
   
 
 จากรูปสามเหลี่ยมข้างล่างนี้ มีด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คือ
 

ด้าน AC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม
  
ด้าน AB เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม
  
ด้าน BC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม
  
ด้าน AD เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม
  
ด้าน DC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม
  
ด้าน DB เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม