การเลือกซื้อ

การเก็บรักษาอาหารสด

1.
การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ ไม่ควรเก็บไว้ค้างคืนโดยไม่เข้าตู้เย็น ถ้าต้องการเก็บต้องรวนให้สุก
เกลือ หรือน้ำปลา หรือล้างให้สะอาดบรรจุภาชนะ แล้วแช่ตู้เย็นในช่องแช่แข็ง
2.
การเก็บรักษาไข่ ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำ เช่นในตู้เย็น การเก็ยต้องตั้งไข่ด้านป้านขึ้น
ไม่ควรล้างไข่ก่อนเก็บ เพราะจะทำให้เก็บไว้ได้ไม่นาน
3.
การเก็บรักษาผักสด ปลิดส่วนที่เสียออก ล้างผักด้วยน้ำสะอาด เพื่อล้างสิ่งสกปรก
และยาฆ่าแมลง จึงต้องล้างหลายๆครั้ง ถ้าเก็บในตู้เย็นต้องส่กล่องสำหรับเก็บผัก
4.
การเก็บรักษาผลไม้ ควรเก็บในตู้เย็น ถ้าเหลือเป็นจำนวนมาก ควรเก็บรักษา ด้วยวิธีถนอม
อาหาร เช่น การกวน การดอง การแช่อิ่ม และการตากแห้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับ
ชนิดผลไม้
5.
การเก็บรักษาอาหารแห้ง ให้เก็บในที่แห้ง ไม่อับชื้น และต้องมีฝาปิดมิดชิด
เพื่อป้องกันไม่ให้หนูหรือแมลงสาบลงไปได้
6.
การเก็บรักษาอาหารกระป๋อง ต้องเก็บในที่เย็นไม่อับชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเสียเร็ว
กว่าปกติ ไม่ควรเก็บรวมกับเครื่องปรุงรส หรือสารเคมีอื่นๆ เพราะไอของสารเหล่านั้น
อาจกัดกระป๋องกร่อนได้ การอุ่นอาหาร ต้องเทใส่ภาชนะหุงต้ม
ตั้งไฟให้ถึงจุดเดือดนาน 15 นาที