กราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

          คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
     อาจแสดงโดยใช้กราฟแสดงคำตอบ
     ของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
     บนเส้นจำนวน  เช่น

   

กราฟแสดงคำตอบของอสมการ

         1.  กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
              x  <   3
 

        2.  กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
         
     x  <   3
 
        3.  กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
              x  >   5
 
        4.  กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
        
     x  >   5
 
        5.  กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
        
     x     2
 
     

ชี้เมาส์ไปที่ เพื่อดูตัวอย่าง