ขณะนี้หน่วยงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์บางส่วนอาจยังไม่เปิดให้บริการ จึงขออภัยท่านผู้เข้าชมไว้ ณ โอกาสนี้
         
         

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม.2 สหวิทยาเขตเสรีไทย

เขตบางกะปิ

         

เกี่ยวกับโรงเรียน ผู้บริหา ทำเนียบผู้บริหาร สารสนเทศนักเรียน สารสนเทศบุคลากร
         
หลักสูตรการเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ ประมวลภาพกิจกรรม สำหรับครู สำหรับนักเรียน
         
ตารางเรียน ตารางสอน 2/2557 ผลสอบกลางภาค 1/57 รายงานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ
         
ระบบข้อมูลศิษย์เก่า แผนที่เดินทางมาโรงเรียน เพลงโรงเรียน รับสมัครงาน Facebook
         
         
         

โรงเรียบางกะปิ
69  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
โทร : 02 377 6707 , 02 377 5870       โทรสาร : 02 732 4409
www.bangkapi.ac.th             E-mail :  bangkapi_school56@hotmail.com